Online søknadsskjema

Søknader

Søkjar

Kontaktinformasjon til forsørgjar

Annan forsørgjar

Dersom skulen også skal sende opplysningar om deg til ein annan person enn den/dei du har oppgjeve under "Forsørgjar" gjev du opplysningar om det her.

Eg søker følgjande utdanning

Språk

Målform *

Internatplass

Særskild grunnlag

All skulegang etter grunnskulen

Karaktergrunnlaget frå 1. termin («julekarakterer») må skannast og sendast som vedlegg til postmottak@framnes.vgs.no, evt sendast med vanleg postgang til: Framnes KVGS, Vikøyvegen 280, 5600 Norheimsund.

Stadfesting

Personopplysningar

Søknad allerede sendt

Du har allerede sendt inn en søknad til oss.