Online søknadsskjema

Søknader

Søkjar

Kontaktinformasjon til forsørgjar

Annan forsørgjar

Dersom skulen også skal sende opplysningar om deg til ein annan person enn den/dei du har oppgjeve under "Forsørgjar" gjev du opplysningar om det her.

Eg søker følgjande utdanning

Språk

Internatplass

Særskild grunnlag

All skulegang etter grunnskulen

Karaktergrunnlaget frå 1. termin («julekarakterer») må skannast og sendast som vedlegg til postmottak@framnes.vgs.no, evt sendast med vanleg postgang til: Framnes KVGS, Vikøyvegen 280, 5600 Norheimsund.

Stadfesting

Personopplysningar

Søknad allerede sendt

Du har allerede sendt inn en søknad til oss.